Emese Mesevára       


Csütörtök, 2019.December.12, 05:09:26
Üdvözöllek, Vendég

                  Mese-vár  Családi Napközi és Gyermekfelügyelet

 

                                  Tájékoztató és Házirend

Családi napközi:

A Családi Napközi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatás, mely rendszeres ellátást   biztosít  A szolgáltatás biztosítja azokat a lehetőségeket ,amelyek a gyermekek személyiségét fejleszti, szocializációját segíti, interaktív játékmódszerek alkalmazásával

A Családi Napköziben  ellátott gyermekek köre:

Családban élő 1-14 éves korú gyermekek fogadása a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. Az ellátásra vonatkozó írásos megállapodás időtartama alatt a gyermek más bölcsődei, óvodai, iskolai napközis ellátásban nem részesülhet. Lázas, antibiotikummal kezelt, beteg gyermek nem jöhet a közösségbe.

Nyitvatartási idő:

A Mese-vár családi napközi- hétfőtől-péntekig munkanapokon: 8-17 óráig a bölcsődés és óvodás korú gyermekeket fogadja. A gyermekfelügyelet ez idő után és előtt,illetve este és hétvégén  is igénybe vehető.. 

Az év bármely szakában folyamatosan, a férőhelyek arányában fogadunk gyermekeket- /a nyári szünet kivételével/

Étkezés: Az étkeztetés a Családi Napközi ellátás szerves része és külön megállapodás nélkül minden  szerződéssel rendelkező gyermek részére jár, kivétel ez alól, ha a szülő írásban kéri, hogy a gyermek ne étkezzen a Családi Napköziben  

Az étkezéséről a Népjóléti Minisztérium 2/1994.(I.30.) NM rendeletében szabályozott normatívák betartásával gondoskodunk. Célunk az egészséges táplálkozás kialakítása. A déli étkezést a saját konyhánkban előállított ,frissen elkészített formában biztosítjuk

Napirend: a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakítunk ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll.

Ösztönözzük a gyermek kreatív, önálló tevékenységét.

Ruházat:

A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról, szobai cipőről /szükség esetén pelenkáról és törlő kendőről /.Egyéb felszerelésről, és azok tisztántartásáról a Családi Napközi működtetője gondoskodik.

Alapszolgáltatáson túli plusz szolgáltatások:

-Gyermekfelügyelet:

A családi napközis ellátás keretein belül a 133/1997.(VII.29) Korm..Rend. alapján időszakos gyermekfelügyeletet is biztosíthat, ami időben és térítési díjban külön állapítandó meg

Ez alapján a heti 3 alkalomnál, és napi 4 óránál kevesebb időtartamú szolgáltatás, valamint a reggel 8 óra előtt, és délután 17óra utáni idő gyermekfelügyeletnek minősül, és emeltebb térítési díjat tartalmaz ,mert az igénybevétel  alkalomszerű.

 

 -Ugrálóvár kölcsönzés,  babazsúrokhoz helybiztositás, angol óra,póni lovagoltatás  (igények szerint)

 

Az ellátás költségei: 

Elsősorban a Családi Napközi a rendszeres egész napos. napközbeni gyermekellátást kívánja biztosítani.

A családi napközis szolgáltatás óradíjaL(téritési dijtáblázat szerint változik)…………….ft  

 Az időszakos  gyermekfelügyelet díjai : hétköznap:…………….ft      hétvégén és éjjel:……………….ft

A Családi Napközi szolgáltatásról folyamatos igénybevétel esetén  megállapodás készül. A Családi Napközis gondozási év  szeptember 1-től  következő év  augusztus 31-ig tart.

 

Téritési dijrendezés:

 

 Minden megkezdett fél óra kerül számításra a kifizetés során.

Az óradíjat csak a tényleges igénybevétel szerint, minden hétvégén péntekig kell rendezni.  Ha a szülő nem jelzi reggel 9 óráig  a gyermek távolmaradását a napi  aktuális étkezési díj összege az esedékes elszámolásnál  felszámolásra  kerül A szerződés bármikor felbontható  egyrészről, ha a szülő a szándékát 30 nappal megelőzően jelzi ,illetve a szolgáltatás részéről,ha a szülő nem tesz eleget időben a fizetési kötelezettségének,illetve egyéb,  a házirendben lefektetett szabályokat nem tart be. Ha a szülő két héten belül nem jelzi a gyermek távolmaradását, az ellátás  automatikusan  megszűnik.