Emese Mesevára       


Csütörtök, 2019.December.12, 04:35:42
Üdvözöllek, Vendég

                     Mi a családi napközi?

 

Gyermekek napközbeni ellátását biztositó CSALÁDIAS KÖRÜLMÉNYEKET KÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS, NEM MAGÁN BÖLCSŐDE TEHÁT  NEM INTÉZMÉNY!!!!

 

  Családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának egy formája, mint pl. az óvoda vagy a bölcsőde,de nem intézményes formában. Az Angliából származó intézménytípus tíz éve van jelen Magyarországon. Alapvetően abban különbözik minden más gyermekintézménytől, hogy kifejezetten családias körülményeket  biztositva, szélesebb életkori csoportot fed le (húszhetestől 14 éves korig).  A működéshez szükséges körülményeket külön jogszabály határozza meg. A szakhatóságok által is engedélyezett  családi napközi hasonlít egy  gyermekközpontú sokgyermekes családhoz, ahol a gyermekek biztonságos, otthonos környezetben élnek. A gondozó által kialakított – a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen a  családi napközik nagyon népszerűek a szülők és a gyerekek körében. A legtöbb családi napköziben van időszakos gyermekfelügyelet is, és lehetőség van félnapos vagy heti két-három alkalommal történő igénybevételre.

Mindenképpen elsődleges cél,hogy a családok érdekeit szolgálva,és szükségleteiket kielégitve,egyéb gyermekellátási tevékenységek MELLETT, szakmailag méltó szolgáltatási formát biztositson.

 

Családi napközi, családi gyermekfelügyelet

Ki veheti igénybe a családi napközit? 
Ki biztosíthat családi napközit? 
A családi napközi működése 
A családi gyermekfelügyelet 
A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet közötti különbségek 

A családi napköziben történő ellátás során a családban nevelkedő gyermekek részére nyújtanak nem közoktatási céllal az életkoruknak megfelelő

1.     nappali felügyeletet,

2.     gondozást,

3.     nevelést,

4.     étkeztetést és

5.     foglalkoztatást §.

Ki veheti igénybe a családi napközit?

A családi napközit igénybe vehetik:

1.     a bölcsődei vagy óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek;

2.     az iskolai oktatásban résztvevő gyerekek az iskola nyitvatartási idejét követően, különösen azok, akik az iskolai napközit vagy tanulószobát nem veszik igénybe;

3.     a fogyatékos gyermekek, és itt részükre sajátos szükségleteinek megfelelő ellátást kell biztosítani §.

Ki biztosíthat családi napközit?

Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat:

1.     aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek felügyeletére, gondozására, nevelésére, és

2.     akinek személyével szemben nem áll fenn a gyermekvédelmi törvényben meghatározott kizáró ok, valamint

3.     aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik,

4.     aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. § .

Családi napköziben nem biztosíthat ellátást és nem foglalkoztatható az a személy:

1.     aki ellen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt ítéltek el,

2.     akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint

3.     külön jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve -, akinek a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel (a gyermekvédelmi törvény szerinti kizáró ok) §.

A családi napközi csak akkor kezdheti meg a működését, ha érvényes működési engedéllyel rendelkezik. §.

A családi napközi működése

A családi napközi működtethető az ellátást nyújtó személy saját otthonában vagy más - erre a célra kialakított - helyiségben is. A felvétel iránti kérelmet ebben az esetben is az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Ez az ellátási forma mindig kiscsoportos elhelyezést biztosít, ahová húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel gyermek. A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, tizennégy évesnél fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő lehet. Kivételesen további két egészséges, illetve egy fogyatékos gyermek gondozása engedélyezhető, ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van §.

A családi gyermekfelügyelet

Ebben az ellátási formában is a szolgáltató saját otthonában a gyermekek napközbeni ellátása történik, Családi gyermekfelügyelet keretében 2-4 éves korig gondozható gyermek, és egy időben legfelejebb három gyermek gondozását láthatja el a szolgáltató.

A szolgáltatóra ugyan azok az előírások vonatkoznak, mint a családi napközi szolgáltatójára. §.

A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet közötti különbségek

A két szolgáltatás között a legnagyobb különbség az ellátásban részesíthető gyermekek életkorában van: míg családi napköziben a gyermekek húsz hetes koruktól 14 életévük betöltéséig láthatók el, a családi gyermekfelügyelet két és négy éves kor közötti gyermekek számára nyújt napközbeni ellátást.

A másik különbség az ellátásban egy időben részesíthető gyermekek számában van: míg az elsőként említett szolgáltatásnál öt, ill. négy, a családi gyermekfelügyelet keretében maximum három gyermek gondozható.

A szolgáltatás helyében is találunk eltérést: a családi napközi működhet a szolgáltató saját otthonában, de más, erre a célra kialakított helyiségben is, a családi gyermekfelügyelet csak a szolgáltató saját otthonában történhet.

 

Valamennyi települési önkormányzat kötelező alapellátási feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, de a bölcsődék létrehozása és fenntartása csak a tízezer főnél nagyobb lélekszámú településeken kötelező. 

 

Családi Napközi Hálózatok

 

2010. évtől bekerült a gyermekvédelmi törvénybe a családi napközi hálózat szabályozása (legalább 3-4 telephelynél választható működési forma, ennél több esetében kötelező ). A csana fenntatója a családi napközi telephelyeken gondozási tevékenységet ellátó alkalmazottak szakmai támogatása és az ellátás minél magasabb szintű megszervezése érdekében családi napközi koordinátort alkalmaz. A koordinátori állás betöltésére a 15/1998. (VI.30.) NM rendelet képesítési előírásai vonatkoznak (1.sz. melléklet II. rész).

 

 (3) A családi napközi hálózat fenntartója a (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátására családi napközis koordinátort alkalmaz.

(4) A családi napközis koordinátornak

a) eredményesen el kell végeznie a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 9-12. §-a szerinti tanfolyamot (a továbbiakban: családi napközit működtetők felkészítő tanfolyama) és

b) rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Része I. Alapellátások 3. Családi napközi pontjában előírt képesítéssel.